Välkommen till REWEL Uppsala AB - EL firman med omtanke

Rewel AB skall erbjuda installationslösningar och tjänster  som uppfyller kundens och samhällets miljökrav och som fortlöpande skall utvecklas för minskad energiförbrukning
och miljöbelastning.

Med våra Anställda och samarbets partners så ringar vi in så gott som alla områden beträffande elinstallationer.

Vi arbetar målmedvetet mot att nå de efektivaste men samtidigt de bästa lösningarna inom varje projekt / objekt. På så sätt så effektiviserar vi vår organisation samt håller efter bästa mån nere installations kostnaderna.

Vidare utbildning utav Företagsledningen samt de anställda ser vi som ett ledord.

Vår Vision.

Vi ser det som vår uppgift att i alla avseenden möta och överträffa kundens krav och
förväntningar oavsett om det är små eller stora uppdrag.

              VD Andreas Glarke Rewel AB