Vår tjänster

Elinstallationer

Vi utför alla förekommande elinstallationer åt företags- och privatsektorn.

Energisparinstallationer

Vi utför energisparåtgärder på Er elanläggning så som översyn och optimering av ert elabonnemang, belysningsstyrningar med närvarodetektering och elvärmestyrningar.

Belysningsinstallationer

Vi arbetar med den senaste tekniken och det modernaste ljuskällorna för belysningsanläggningar. Vi har lång erfarenhet av alla typer av belysningsanläggningar och utför service och underhåll av dessa. Vi har bra samarbetspartner som hjälper oss med projektering och beräkningar.

Service & underhåll

Vi förstår vikten av snabb hjälp när Er elanläggning inte fungerar som den skall. Vi försöker i möjligaste mån prioritera felsökning och service åt våra kunder.

Larminstallationer

Vi är behjälpliga med brand-, larm-, passér- och övervakningsanläggningar.
Då vi jobbar med flertalet anläggnings firmor.

Kommunikationsanläggningar

Vi utför kompletta data- och telenätsanläggningar.