Miljöpolicy

Rewel AB skall erbjuda installationslösningar och tjänster  som uppfyller kundens och samhällets miljökrav och som fortlöpande skall utvecklas för minskad energiförbrukning  och miljöbelastning.

Detta uppnår Rewel AB genom att:

 • kontinuerligt förbättra miljöarbetetet med tydliga mål och en löpande
  uppföljninga av uppnådda resultat.
 • Verka för att företagets leverantörere och samarbetspartners tillhandahåller
  miljöanpassade produkter och tjänster.
 • Alla medarbetare utbildas och motiveras att utöva sitt arbete på ett
  miljömässigt ansvarsfullt sätt.
 • Kontinuerligt ta del av forskning och utveckling inom miljöområdet.
 • Minimera miljbelastningen från transporter och maskiner.
 • Vid totalentreprenader där vi ansvarar för projektering ska vi ställa relevatna 
  miljökrav så att våra slutkunder kan känna sig trygga.
 • Betrakta laga och andra myndighetsvillkor som minimikrav.

          Andreas Glarke Rewel AB