Kvalitetspolicy

Rewel AB har som målsättning att nå sådan kvalitet på de arbeten som utförs
att de tillfredställer kundens behov, krav och förväntningar.

Inom företaget skall varje utförd tjänst ses som en god referens och som en 
rekommendation  till kommande beställningar.

Rewel AB´s kvalitetssäkringssystem är en form för planerad egenkontroll där
ansvar och samråd är huvudförutsättningar.

Kvalitetssäkringssystemet används och stöds av alla anställda, 
på alla nivåer inom företaget.

        Andreas Glarke Rewel AB